Achtergrond

Uit Dosan-Wiki
Dit is de meest recente versie van deze pagina. Er is geen goedgekeurde versie.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Historische achterground voor alle niveaus

Hoofdmenu

Basis Kennis

DIT IS STEEDS TE KENNEN !!!

Tae-Kwon-Do.png

In het Koreaans wordt er van boven naar beneden gelezen. Taekwon-do bestaat in het Koreaans uit 3 karakters. Het bovenste is “Tae”, het middelste is “Kwon” en het onderste is de “Do”.

Wat betekent Taekwon-do?

TAE: Staat voor alle voet- en beentechnieken die zowel aanvallend als verdedigend kunnen worden uitgevoerd.
KWON: Staat voor alle hand- en vuisttechnieken die zowel aanvallend als verdedigend kunnen worden uitgevoerd.
DO: Betekent letterlijk de “weg”, de “kunst”, en gaat gepaard met een bepaalde geestelijke houding

namelijk: hoffelijkheid, integriteit, onbedwingbare geest, doorzettingsvermogen en zelfcontrole.

Houding in de dojang

Het dragen van uurwerken, ringen, oorbellen,… is verboden om kwetsuren te vermijden. Bij het betreden en verlaten van de dojang: groeten. In de dojang : discipline. Tenzij uitzonderlijk en mits toestemming van de instructeur: de dojang niet verlaten tijdens de les.

De schildpad

Tortoise.png

De schildpad is het symbool van Taekwon-do. Een schildpad staat symbool voor lang leven (want ze wordt oud), dus het lange leven van Taekwon-do. Ze heeft een hard schild en is daarom beschermend en overkoepelend. Alle kleuren van de gordels komen er in voor.

Waarom groeten we?

We groeten uit respect bij het binnen en buiten gaan van de dojang en naar een nieuwe oefenpartner. Op competitie groet je dan alsook eerst de ring, bij het opkomen of verlaten.

We draaien ons nooit om naar hogere gordels op competitie, stages, ...

Als we een hand geven aan iemand (stage, examen, ...) doen we ons linkerhand onder onze rechterarm (kneukels onder elleboog) uit teken van respect en om te tonen dat onze twee handen wapenvrij zijn.

Uitzondering Tijdens het goedsteken van de dobok, draaien we ons altijd om.

24 Patterns (TULS)

24Patterns.png

Er zijn 24 tuls omdat het leven van de mens, misschien wel honderd jaar, vergeleken kan worden met één dag (telt 24 uur) ten opzichte van de eeuwigheid.

Choi schrijft: “ The pattern represent 24 hours. One day, or all my life”.

Taekwon-do telt 3200 verschillende technieken.

Terug naar top van pageina - Hoofd menu

Historische achtergrond (TAEKWON-DO YOKSA) voor de 9de kup examenTaekwon-do is geen gewone sport, zoals voetbal of tennis. Het is een krijgskunst. Dat wil zeggen dat er bepaalde tradities en gebruiken uit het oude Oosten (in ons geval Korea) aan verbonden zijn, dat er een bepaalde filosofie achter steekt, enz. Om beter te begrijpen waar taekwon-do eigenlijk voor staat, volgen hieronder enkele belangrijke punten i.v.m het ontstaan, de geschiedenis, de filosofie en de principes van deze Koreaanse verdedigingssport. In het Oosten heeft elk land wel één of meerdere krijgskunsten, oorspronkelijk beoefend door monniken, boeren, die zich meestal zonder wapens, met blote handen en voeten moesten verdedigen tegen aanvallers. Korea vormde daar geen uitzondering op. Eén van de Koreaanse “martial arts” was het taek kyon. Van 1909 tot 1945 werd Korea bezet door Japan. De overheerser probeerde de eigen gevechtssporten (b.v. Judo, karate, …) aan de Koreanen op te dringen, o.a. door de Koreaanse vormen te verbieden. En al werden ze soms nog in het geheim beoefend, toch gingen ze sterk achteruit.

General Choi.png

In 1938 vertrok Choi Hong Hi (de persoon die in 1955 Taekwon-do zal stichten) naar Japan om er te studeren. In 2 jaar tijd behaalde hij er tevens de zwarte gordel in karate. Bij zijn terugkomst in Korea zette hij zich in voor de bevrijding van zijn land, waardoor hij werd opgepakt en in een Japanse gevangenis terechtkwam. In 1945 werd Korea bevrijd. Choi werd luitenant in het Koreaanse leger. Steeds meer groeide bij hem het besef dat Korea terug een eigen krijgskunst moest krijgen. Choi Hong Hi begon met het ontwikkelen van nieuwe technieken en eind 1954 was de basis gelegd voor een nieuwe Koreaanse krijgskunst, die op 11 april 1955 de naam taekwon-do kreeg. Op het spirituele vlak is taekwondo afgeleid van de traditionele Koreaanse ethische en morele waarden.

Zelfs al werden het taek kyon en karate soms als referentie gebruikt, toch zijn op het fysische vlak de technieken gebaseerd op wetenschappelijke principes (vooral de wetten uit de fysica), zodat taekwondo verschillend is van om het even welke andere gevechtssport (cfr. de golfbeweging en de relatie kracht-ontspanning.)

Ondertussen was Choi generaal geworden, zodat hij zijn sport eerst kon introduceren in het leger.In 1966 (22 april) werd de International Taekwondo Federation (ITF) opgericht. Als gevolg van o.a. politieke druk en door de toenemende strubbelingen tussen Noorden Zuid-Korea verliet de generaal in 1972 opnieuw zijn vaderland; hij vestigde zich in Canada.

Als reactie hierop werd in Zuid-Korea WTF (World Taekwondo Federation) opgericht. Beide vormen van taekwondo hebben dezelfde basis maar ze zijn zo uit elkaar gegroeid, dat de verschillen groter zijn dan de gelijkenissen.

De generaal heeft met het evolueren van de tijd en de veranderende behoeften van de maatschappij steeds aanpassingen aangebracht. Het ITF-taekwondo stond onder invloed van zijn stichter niet stil, het is een evoluerende sport. Op 15 juni 2002 overleed generaal Choi. Master Tran Trieu Quan (VIII°dan) werd verkozen tot president van ITF.

Kort samengevat: Taekwondo werd opgericht in 1955 in Korea door generaal Choi Hong Hi, op 11 april was er voor het eerst sprake van de naam "Taekwondo".

Back to top of page - Back to Welcome Page

ITF bestaat sinds 1966 en heeft ongeveer 3200 technieken

Chon-Ji Historische achtergrond (TAEKWON-DO YOKSA) voor de 8ste kup exam"CHON-JI" betekent letterlijk “hemel en aarde”. Het wordt in het Oosten geïnterpreteerd als de schepping van de wereld en het begin van de menselijke geschiedenis. Daarom wordt deze eerste Tul uitgevoerd door beginners. De Tul bestaat uit twee delen, een deel voor de hemel en een ander voor de aarde en bevat 19 bewegingen!

Einde: Breng de linkervoet terug naar NARANI JUNBI SOGI

Terug naar top van pageina - Hoofd menu

Dan-Gun Historische achtergrond (TAEKWON-DO YOKSA) voor de 7de kup exam"DAN GUN", is genaamd naar de heilige DAN-GUN, de legendarische stichter van Korea in het jaar 2333 voor Christus. Deze tul bevat 21 bewegingen.

Einde: Breng de linkervoet terug naar NARANI JUNBI SOGI

Terug naar top van pageina - Hoofd menu

Do-San Historische achtergrond (TAEKWON-DO YOKSA) voor de 6de kup exam"DO-SAN" is het pseudoniem van de patriot AHN CHANG HO (1876-1938). De 24 bewegingen geven zijn leven weer, zich wijdend aan de bevrijding van Korea.

Einde: Breng de rechtervoet terug naar NARANI JUNBI SOGI

Terug naar top van pageina - Hoofd menu

Won-Hyo Historische achtergrond (TAEKWON-DO YOKSA) voor de 5de kup exam"WON-HYO" “WON-HYO” was de naam van de monnik die het Boedhisme introduceerde in de Silladynastie in het jaar 686 van het jaar des heren.

Einde: Breng de rechtervoet terug naar MOA SOGI A

Terug naar top van pageina - Hoofd menu

Yul-Gok Historische achtergrond (TAEKWON-DO YOKSA) voor de 4de kup exam"YUL-GOK" is het pseudoniem van de filosoof en geleerde YI 1 (1536 – 1584) bijgenaamd “de confusius van Korea”. De 38 bewegingen van de Tul verwijzen naar zijn geboorteplaats op de 38 breedtegraad en het diagram van de Tul betekent “geleerde” = (±)

Einde: Breng de linkervoet terug naar NARANI JUNBI SOGI

Terug naar top van pageina - Hoofd menu

Joong-Gun Historische achtergrond (TAEKWON-DO YOKSA) voor de 3de kup examen"JOONG-GUN" “JOONG-GUN” is genaamd naar de patriot AHN JOONG-GUN die Hiro Bumi Ito (die eerste Japanse gouverneur-generaal van Korea was ) vermoorde. De 32 bewegingen van de Tul slaan op de leeftijd van Ahn toen hij geëxecuteerd werd in de Lui-Shung gevangenis (1910).

Einde: Breng de linkervoet naar MOA SOGI B

Terug naar top van pageina - Hoofd menu

Toi-Gye Historische achtergrond (TAEKWON-DO YOKSA) voor de 2de kup examenYi Hwang


TOI-GYE - 퇴계 / 退溪 is genaamd naar de bekende geleerde YI HWANG (16e eeuw); een autoriteit in het nieuw confusianisme. De 37 bewegingen in de Tul verwijzen naar zijn geboorteplaats op de 37° breedtegraad. Het diagram staat voor “geleerde” .

Einde: Breng de rechtervoet naar MOA SOGI B

Terug naar top van pageina - Hoofd menu

Hwa-Rang Historische achtergrond (TAEKWON-DO YOKSA) voor de 1ste kup examen"HWA-RANG" werd genoemd naar de jeugdgroep HWA-RANG ontstaan in de Silladynastie in de vroege 7e eeuw. De 29 bewegingen refereren naar het 29e infanterie divisie, alwaar Taekwon-do ontstond.

Einde: Breng de rechtervoet naar MOA SOGI C

Terug naar top van pageina - Hoofd menu